Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk

 • Koncovky  podstatných jmen
 • Četba ukázek z knih

Sloh

 • Zpráva, oznámení

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Jednotky hmotnosti
 • Základy finanční gramotnosti – Abeceda peněz (projekt spořitelny)
 • G – obvod čtverce

Informatika

 • Tvorba krátké prezentace
 • Psaní ZAV

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém louka
 • Ekosystém park

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Opakování not
 • Poslech – B. Martinů

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem, přihrávky a střelba na branku, koš

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top