Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3.

 • 4. A
 • 733× přečteno

Český jazyk

 • Slovesný čas
 • Opakování pravopisu koncovek podstatných jmen
 • Četba a její rozbor – ukázky

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení
 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • In the town. There is…There are
 • Předložky next, to, between, opposite
 • Slovní zásoba – dopravní prostředky

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek
 • Obsah čtverce
 • Pamětní i písemné výpočty

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC
 • Email s přílohou

Vlastivěda

 • České království
 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém louka
 • Opakování

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce

Výtvarná výchova

 • Louka – skupinová práce

Hudební výchova

 • Nácvik nové písně s doprovodem
 • Intonace podle not, sluchová cvičení

Tělesná výchova

 • Přeskok přes kozu
 • Základní taneční kroky

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 27. března jedeme na výlet – exkurzi do Rožnova pod Radhoštěm. Bližší informace písemně.

Taťána Hazuchová, tř. učiteĺka 

Back To Top