Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Psaní i, í/ y, ý po L uvnitř slov
 • Opakování VS po B
 • str. 42-43
 • Čtení: Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu) – str. 63-69
 • Psaní: Psaní podle vzorků písma (úprava a sklon) – str. 23-24

Anglický jazyk

 • Opakování 3. lekce:
 • otázky a krátké odpovědi (Is it a …? – Yes, it is. / No, it isn’t.)
 • slovíčka: hračky (prac. sešit: str. 28)
 • popis hračky (prac. sešit: str. 95/2)

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1000
 • Číselná osa a porovnávání čísel
 • Sčítání a odčítání celých stovek
 • str. 5-11 (žlutá mat. 2. díl), str. 3-7 (zelený PS)
 • G: Rovina a rovinné útvary (trojúhelník)
 • uč. str. 15, PS str. 27-28

Prvouka

 • Finanční gramotnost – příjmy a výdaje, hotovostní platby
 • Pověsti, zvyky a tradice
 • str. 25 + Já a můj svět str. 26

Pracovní činnosti

 • Příprava vánočního cukroví

Výtvarná výchova

 • Vánoční tradice a zvyky

Hudební výchova

 • Nota a pomlka

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, ručkování
 • Zdokonalení odrazových schopností a rozvoj odrazové síly nohou, švihadla, můstek

Doplňující informace pro rodiče

Plavání je přesunuto na 19. 12. , toto úterý proběhne běžná výuka.

Zkontrolujte, prosím, vybavení pouzder (pero, ořezané tužky i pastelky, guma…)

Ve středu 13. 12. akce Česko zpívá koledy – viz odkaz zde

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
i, í/ y, ý po L Porovnej Příjmy a výdaje Adventní kalendář
Vyber správně Přičti desítky Banky Adventní kalendář ČT Edu
Chytáky po L Odečti desítky Původ zvyků Čas vánoční
Kat – šibenice Přičti stovky Staré vánoční zvyky České koledy
Opakuj VS po B Odečti stovky Vánoční zvyky G – trojúhelník

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top