Týdenní plán od 10. do 14. října

Český jazyk

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov (b-p, d-t, ď-ť, h-ch).
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 22-25.

Sloh

 • Vymýšlení pohádky.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení, větný přízvuk.
 • Čítanka str. 25-29.
 • Písanka str. 9-11.

Anglický jazyk

 • Číslovky 0-6
 • str. 12-13

Matematika

 • Násobilka č. 7, 8
 • Slovní úlohy.
 • str. 21-22.
 • minutovky str. 8-9

Prvouka

 • Naše obec – historická místa.
 • Vesnice, město.
 • Testík ze zápisu v sešitě – v pátek.
 • str. 12, PS str. 13-15.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem, vystřihování.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení citu pro prostor, modelování skutečnosti.

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel – hra na ozvěnu.
 • Zápis not c1-a1.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

 

Back To Top