Týdenní plán od 10. do 14. 2.

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen uč. str. 91 – 96,

          PS 1 31/32,PS 2 21/41, 42

 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh, Lv

 • Vypravování – osnova – uč. str. 81 (Neopatrnost)
 • Přirovnání
 • Čtenářská dílna
 • Práce s časopisy
 • Zážitkové čtení – čítanka str. 60

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Sčítání desetinných čísel – uč. str. 48 – 51, pracovní listy
 • G – trojúhelník, krychle, kvádr (síť) – uč. str. 46, 47

Vlastivěda

 • Evropské státy a jejich hlavní města – západní a jižní Evropa – uč. str. 19, 20
 • Skupinová práce – PL 6A, 6B

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová – uč. str. 56, 57, PC – výukové programy
 • Malý test

Pracovní činnosti

 • Dokončení výrobků z minul. týdne – čepice, šála

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba – návrhy
 • Dokončení výkresu

Hudební výchova

 • Prezentace oblíbeného interpreta
 • Pantomima a pohybové ztvárnění
 • Píseň Týnom, tánom – hud, doprovod

Tělesná výchova

 • Základy volejbalu
 • Gymnastika – sestava ze základních gymn. prvků

Informatika

 • Psaní všemi deseti
 • Vyhledávání aktuálních informací o olympiádě

 

Doplňující informace pro rodiče

Doplatit 50 Kč za 2. pololetí na pomůcky do Vv. Pošlete rovněž 40 Kč – výroba kachle v dílně p. Hrubého.

                                                                                                     Třídní učitelka Alena Václavíková

Back To Top