Týdenní plán od 10. 9. do 14. 9. 2012

Český jazyk

 • Učíme se poznat větu, spočítat počet slov ve větě.
 • Výukový program Slabikář – počet slabik ve slově

Čtení

 • Spisovatel Josef Čapek
 • Čítanka str. 8 až 10

Psaní

 • Opakujeme psaní velkých písmen a číslic
 • Písanka str. 2,3

Matematika

 • Opakujeme sčítání a odčítání do 10 a 20 bez přechodu.
 • PS str. 3, 4

Prvouka

 • Jsem školák

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Cesta do školy

Hudební výchova

 • Co to zvoní, co to cinká

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Žáci byli poučeni o chování na bazénu a v autobuse.

Doplňující informace pro rodiče

Dne 11. 9. 2012 jedeme plavat. První hodinu se budeme učit matematiku. Na bazén si děti vezmou plavky, ručník, přezůvky, děvčata koupací čepici.

12. 9. 2012 se konají třídní schůzky u nás ve třídě v 16,15 hod.

13. 9. 2012 se vydáme do přírody. Pod vedením paní B. Drahotušské blíže poznáme les, zahrajeme si hry s lesní tématikou. Děti si vezmou batůžek se svačinou, pláštěnku, pevnou obuv. Doporučuji děti postříkat ochranou proti klíšťatům.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top