Týdenní plán od 10. 11. do 14. 11. 2014

Český jazyk

  • Krátké a dlouhé samohlásky (i,í,o,ó, ů,ú)

Čtení

  • Čtení se správnou délkou samohlásek, vyprávění pohádek, dramatizace

Psaní

  • Opis, přepis, diktáty slov na krátké a dlouhé samohlásky

Matematika

  • sčítání a odčítání do 20 s přechodem – procvičování a prověřování (TESTY), čtení čísel do 100 a jejich zápis, geometrická tělesa

Prvouka

  • Ovoce, zelenina – zahrada, rodina

Pracovní vyučování

  • Práce s odpadovým materiálem

Výtvarná výchova

  • Práce s odpadovým materiálem

Hudební výchova

  • Hudební nástroje (poslech), hra na zobcovou flétnu

Tělesná výchova

  • Cvičení se švihadly, švédská bedna, závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

1.  Na pondělí do VV si děti přinesou jedno staré CD

2.  V úterý – kurz keramiky (pro zájemce)

3.  Ve středu – PLAVÁNÍ (odjezd ráno v 7:25, příjezd 9.30) poté je M a PV

4.  V pátek STRAŠIDEL SE NEBOJÍME (tělocvična, 16.00 h) 

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika
ů,ú – pravidla Počítání do 100
ů,ú – procvičování Číselná řada do 100
   

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top