Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1. 2022

Český jazyk

 • Shrnutí  podstatných jmen, procvičování
 • S: vyprávění o obrázku, popis příhody
 • Čtení : texty na recitační soutěž, výstavka knih, vlastní postoj ke knize, tvorba rýmů, práce s veršem
 • Psaní : přepisy s doplňováním hlásek, písanka str. 26, 27

Anglický jazyk

 • Shopping
 • My favourite food

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Slovní úlohy
 • G: Trojúhelník

Prvouka

 • Svět kolem nás
 • Lidské výtvory
 • Zboží
 • Prac. sešit str. 33, 34

Pracovní činnosti

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Poznávání  a zachycování podob přírody

Hudební výchova

 • Hudební styly y žánry
 • Poslech Šneček
 • Píseň Rampouch

Tělesná výchova

 • Cvičit rychlost, obratnost a sílu – překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pouzder – dětem chybí tužky, nůžky, nemají ostrouhané pastelky
 • od 17. 1. lyžařský kurz pro přihlášené děti

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Anglický jazyk
Podstatná jména obecná, vlastní Pamětné +, – do 1000 Neživá příroda Food
Pády a pádové otázky Vyber cvičení – násobení a dělení Věci kolem nás Shopping
Urči rod, číslo, pád Sčítání a porovnávání čísel do 1000 Lidé a výrobky
Vyber cvičení – urči PJ Přírodnina, surovina, výrobek
VS po L – procvičuj
VS po L – test
VS po B – test

 

Back To Top