Týdenní plán od 1. 9. do 5. 9. 2014

Český jazyk

 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Podstatná jména
 • Psaní velkých písmen
 • Psaní – hygienické návyky při psaní, uvolňovací a protahovací cviky
 • Sloh – vypravování (Co jsem prožil o prázdnnách)

Anglický jazyk

 • Úvod
 • Pozdravy
 • Čísla 1-5

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Násobení a dělení 2,3

Prvouka

 • Bezpečná cesta do školy

Pracovní činnosti

 • Třídnické práce

Výtvarná výchova

 • Zážitky z prázdnin

Hudební výchova

 • Opakování písní 2. třídy

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 9. – zahájení školního roku. Žáci odcházejí po první vyučovací hodině domů nebo do školní družiny. Obědy se vydávají od 10.30 do 12.00.
 • 2. a 3. 9. – vyučování zkráceno. Výuka do 11.25.
 • 3. 9. – po první vyučovací hodině odjíždíme na PLAVECKÝ VÝCVIK.
 • 10. 9. – třídní schůzka v 16.15 hodin.
 • Další informace na EL-CE.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top