Týdenní plán od 1. 9. do 3. 9. 2021

Čtení

 • Jazyková, zraková a sluchová cvičení, rozvoj vyjadřování
 • Živá abeceda

Psaní

 • Hygiena psaní
 • Uvolňovací cviky

Matematika

 • Rozvoj matematických představ
 • Prostorová orientace

Prvouka

 • Prostory školy, orientace ve školní budově

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Základní barvy
 • Zážitek z prázdnin

Hudební výchova

 • Rytmizace
 • Opakování známých písniček

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, poučení o bezpečnosti

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 1. 9.  proběhne v 7:45 hod. slavnostní zahájení – třída 1. B. Po skončení si děti odvádíte domů, v provozu je také školní družina. Ve čtvrtek si již děti přinesou aktovku a také cvičební úbor.

Od 2. 9. do 10. 9. mají děti ještě zkráceno vyučování – do 11:00 hod.

V úterý 7. 9. se od 16:00 hod. uskuteční společná třídní schůzka.

Odkazy k procvičování

Najdi stejný obrázek Seřaď správně Zazpívej si
Formule – barvy Porovnej Houba – píseň
Hledej obrázky Rybičky

 

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top