Týdenní plán od 1. 5. do 5. 5. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Podstatná jména
 • str. 90-92

Čtení

 • Spisovatelé a ilustrátoři
 • Nabídka a výstavka knih
 • str. 130-131, 137-138

Psaní

 • Rébusy s obrázky
 • opis, přepis
 • str. 24-25

Matematika

 • Násobení číslem 0
 • Procvičování násobení a dělení čísly 2, 3
 • Slovní úlohy se zaměřením na násobení a dělení
 • str. 19-21

Prvouka

 • Léto
 • Člověk v přírodě
 • str. 56-57, PS str. 65-67

Pracovní vyučování

 • Přesazování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem rukama. Manipulace s míčem na místě zvolenou rukou, zvolenou nohou
 • Hod míčkem
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 1. 5. je státní svátek.

Odkazy k procvičování učiva

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top