Týdenní plán na 7. října do 11. října 2013

Čtení

 • Procvičujeme slabiky a skládání slov se slabikami na M.
 • Vyvození písmenko L, l + slabiky.
 • Vymýšlení slov.
 • Živá abeceda str. 12-13.

Psaní

 • Uvolňovací cviky v písance.
 • Písanka str. 18-

Matematika

 • Číselná řada, provnávání.
 • Vyvození sčítání.
 • Slovní úlohy.
 • Nácvik čísla 3.
 • Pracovní sešit str. 14-15.

Prvouka

 • Bezpečnost, opakování.
 • podzim, kalendář přírody.
 • Roční období.

Pracovní vyučování

 • Dokončení koláže Ježek v listí.

Výtvarná výchova

 • Druhy linií – draci.

Hudební výchova

 • Hry na tělo.

Tělesná výchova

 • Držení míče obouruč i jednoruč, manipulace s míčem.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte pravidelně pouzdra (ostrouhané pastelky a tužky).
 2. Gumujte malé fólie a vyčistěte dětem tabulky vodou, některým dopsaly fixy.
 3. Denně skládejte ze složky slabiky a slova.
 4. Na středu si mají děti donést 10 listů do PV.
 5. Rozvrh hodin najdete zde.
 6. Informace a zprávy najdete na EL-CE, přihlašujte se jako rodiče, dětem zatím nepíšu.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno M, m Porovnáváme Dopravní značky
Písmeno L, l  Číselná řada Podzim
Slabiky s M, m  Sčítáme odčítáme do 3 Zvířata na podzim
Čti slabiky s M, m Spočítej  
Čti slova s M, m Příklady na sčítání  
Slabiky s L, l    
Slova s L, l    

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Číslovky 10-100
Sloveso to be

Rodina slovíčka

Simson šibenice Simson rodina
  Rodina pexeso
  Čísla

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top