Týdenní plán na 14. října do 18. října 2013

Čtení

 • Trénujeme slabiky s L a M.
 • Skládáme slova a věty.
 • Vyvození S, s + slabiky.
 • Živá abeceda str. 14-15.

Psaní

 • Uvolňovací cviky – dokončení.
 • Písanka 2. díl str. 1-3.

Matematika

 • Číselná řada.
 • Sčítání a odčítání do 3.
 • Číslice 3 a 4.
 • Nácvik psaní sloupečků do sešitu.

Prvouka

 • Podzim.
 • Sad zahrada a pole.
 • Pracovní sešit.

Pracovní vyučování

 • Skládání zvířátek.

Výtvarná výchova

 • Podzim.

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost.
 • Opakování písní s pohybem.

Tělesná výchova

 • Obratnost, rychlost, síla – lavičky (chůze, běh, skoky).

Doplňující informace pro rodiče

 1. Denně trénujte slabiky, skládejte slova ze složky na písmena.
 2. Urovnejte prosím dětem slabiky i písmena ve složce, ztracená písmenka vyrobte.
 3. Kontrolujte dětem pouzdra (ořezané tužky).
 4. Rozvrh hodin najdete zde.
 5. Informace a zprávy najdete na EL-CE, přihlašujte se jako rodiče, dětem zatím nepíšu.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Čti slabiky s M, m Číselná řada Podzim
Čti slova s M, m Sčítáme odčítáme do 3 Podzim živočichové 
Slabiky s L, l Příklady na sčítání Ovoce a zelenina 
Slova s L, l Porovnáváme Ovoce nebo zelenina 
Písmeno S, s Sčítání a odčítání do 4   
Slabiky s S Parašutisté  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Číslovky 10-100 Sloveso to be

Rodina slovíčka

Sloveso to be
Číslovky slovem  Vyber správné číslo 
Family doplňování Čísla 20-100
  Sloveso to be věty

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top