Týdenní plán na 7. 1. do 11. 1. 2013

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podstatných jmen.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Učebnice str. 68-75.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění.
 • Pohádka, dramatizace.

Anglický jazyk

 • Negative haven´t, hasn´t.
 • Days of the week.
 • Slovíčka 3. C, D – dokončení.
 • Pracovní sešit str. 29-31.

Matematika

 • Počítání s velkými čísly (miliardy).
 • Dělení dvojc. číslem.
 • Učebnice str. 21-24.
 • Ge: obsahy čtverce a obdélníku.

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj.
 • Shrnutí dějepisného učiva.

Přírodověda

 • Podnebné pásy.
 • Učebnice str. 35-39.

Pracovní činnosti

 • Vázání uzlů, náhrdelník, náramek.

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla.

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Informatika

 • Základy formátování – řez, barva.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na středu 9. 1. do PV donést bavlnky (alespoň 2 barvy).
 2. Zkontrolovat věci do PV a VV (doplnit barvy, lepidlo a nůžky).
 3. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.
 4. Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce 2013!!!

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Podstatná jména Velká násobilka na čas Slovíčka 3. C
Vzory předseda a soudce Miliarda Věty zápor have
Vzory Rozklad v desítkové soustavě Slovíčka 3. D
Doplňování Jednotky Dny v týdnu
Shoda Velká čísla  Aktivity dne
Online cvičení Online cvičení Zápor s have got
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Věty s have
Podnebné pásy Díly – video Otázky s have got
Třídíme živočichy Od totality k demokracii  
Tropický pás Návrat k demokracii  
Subtropický pás  Seřaď události  
Mírný pás  Přiřaď letopočty  
Polární pás Procvičování  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top