Týdenní plán na 14. 1. do 18. 1. 2013

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podstatných jmen.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 77-80.

Český jazyk – sloh

 • Osnova ve vypravování.

Anglický jazyk

 • Time, watches, telling the time.
 • Slovíčka 4. A.
 • Pracovní sešit str. 34-35.
 • Učebnice str. 38-39.

Matematika

 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
 • Slovní úlohy.
 • Desetinná čísla.
 • Učebnice str. 32-34.
 • GE: další jednotky obsahu.

Vlastivěda

 • Procvičování dějepisného učiva.
 • Světadíly a oceány.

Přírodověda

 • Podnebné pásy (mírný, polární).
 • Život v oceánech a mořích.
 • Učebnice str. 39-41.

Pracovní činnosti

 • Vázání uzlíků.

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla.

Hudební výchova

 • Jednoduchá písňová forma a-b.

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Tento týden napíšeme pololetní písemné práce z JČ, AJ, MA.
 2. Ve středu vystupujeme s pohádkou na Žárech léčebna Děvín.
 3. Doplaťte ZAV – pošlu EL-KOU.
 4. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Pravopis  Miliarda Slovíčka 4. A
Podstat. jména  Velká násobilka na čas Věty s have got
Vzory podst. jmen  Slovní úlohy  Procv. have got 
Vyjmenovaná slova Desetinná čísla Doplň věty
Online cvičení Online cvičení Určování času 
Slovní druhy Obsah a obvod Věty s have got
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Čas 
Mírný pás Seřaď události Dopiš čas 
Polární pás Procvičování  
Mírná pás Orientace na zeměkouli  
Polární pás Světadíly  
  Planeta Země  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top