Týdenní plán na 31. 3. do 4. 4. 2014

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Čtení slov se shluky souhlásek.
 • Slabikář str. 112-117.

Psaní

 • Procvičování malých a velkých psacích písmen.
 • Opisy a přepisy.
 • Písanka str. 14-18.

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 20.
 • Slovní úlohy.
 • Pamětné sčítání a odčítání do 10.
 • Stavby z kostek.
 • Pracovní sešit str. 10-12.

Prvouka

 • Jaro.
 • Živočichové

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Jarní motivy.

Hudební výchova

 • Hudební hry.
 • Písničky o jaru.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám 200 Kč na Rožnov pod Radhoštěm (16. 4. pořad Velikonoce).
 2. Do VV si mohou děti donést fixy.
 3. Provádějte pravidelnou kontrolu pouzder a věcí na vyučování.
 4. Neustále trénujte pamětné spoje do 10 zpaměti bez prstů, psací písmena, každý den čtěte.
 5. Ve středu 9. 4. se uskuteční  třídní schůzky (konzultační) od 15.30 do 17.30 hodin v naší třídě 1. B.
 6. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Bě, pě, vě, mě

Sčítání na čas

Malý záchranář
Písmena ď, ť, ň  Opice a banány Jaro
Básnička  Jarní počítání Jarní rostliny
Skládání slov Odčítání do 20  Práce na zahradě 
Co nepatří do řady  Slovní úlohy  Jaro v sadu 
Text opice  Padající znaménka  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Určování času Šibenice
Určování času hra Pexeso
Spoj čas Povolání
Sloveso to be Sloveso to be zápor

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top