Týdenní plán na 24. 3. do 28. 3. 2014

Čtení

 • Ćtení s porozuměním, slabikotvorné r a l.
 • Slabiky bě, pě, vě, mě.
 • Skládání slov a vět – hádanky.
 • Slabikář str. 106-110.

Psaní

 • Procvičování psacích písmen, slabik, slov.
 • Písanka str. 10-14.

Matematika

 • Číselná řada do 20, porovnávání, rozklady.
 • Sčítání do 20.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 8-9.

Prvouka

 • Jaro.
 • Měsíce.
 • Rostliny, stavba těla rostlin.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Jarní příroda.

Hudební výchova

 • Houslový klíč.
 • Jaro dělá pokusy.

Tělesná výchova

 • Silová cvičení.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pořad Velikonoce na Valašsku 16. 4. je objednán, budu vybírat 200 Kč (40 Kč je vstupné, zbytek na autobus).
 2. Do VV na úterý donést ruličku od toletního papíru nebo malou krabičku.
 3. Vyzvedněte si peníze za lyžařský výcvik u sl. Kolarovčekové v kanceláři.
 4. Provádějte pravidelnou kontrolu pouzder a věcí na vyučování.
 5. Neustále trénujte pamětné spoje do 10 zpaměti bez prstů, psací písmena, každý den čtěte.
 6. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Dě, tě, ně

Sčítání na čas

Malý záchranář
Bě, pě, vě, mě  Čísla do 20 Jaro
Popletená slova Příklady Jarní rostliny 
Luštěnky Opice a banány Písnička Jaro dělá pokusy 
Básnička Sudoku  
  Jarní počítání  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Určování času Šibenice
Čas Pexeso
Určování času hra Povolání
Spoj čas  Kde pracují?
Sloveso to be Sloveso to be zápor

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top