Týdenní plán na 27. 5. do 31. 5. 2013

Český jazyk

 • Skladba (větné vzorce, spojovací výrazy).
 • Věty hlavní a vedlejší.
 • Pravopis ( koncovky podst. jmen, příd. jmen, vyjmenovaná slova).
 • Učebnice str. 132-137.

Český jazyk – sloh

 • Komunikace e-mailem, zacházení s grafickým materiálem.

Anglický jazyk

 • Present continuous, negative.
 • Slovíčka 6. C.
 • Pracovní sešit str. 57-58.

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, obsahu, hmotnosti.
 • Slovní úlohy.
 • Násobení a dělení deset. čísel.
 • GE: vzájemná poloha 2 kružnic, tělesa.

Vlastivěda

 • Dokončení jiží Čechy.
 • Českomoravská vrchovina.
 • Učebnice str. 32-35.

Přírodověda

 • Výroba cukru a papíru.
 • Videozáznam, internet.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Sochařství – socha, plastika, sousoší.

Hudební výchova

 • Zpěv písní k pohádce.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V případě pěkného počasí TV venku (přezutí).
 2. Zkontrolujte věci do geometrie a PV.
 3. Procvičujte si učivo v plánu.
 4. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Souvětí Madagaskar Slovíčka 6. B
Diktáty Násobení des. čísel Slovíčka 6. C 
Pravopis Dělení des. čísel Průběhový čas

 Jazykové testy

Převody jednotek 

Členy
Online cvičení VLASTIVĚDA Množné číslo
 Druhy zájmen Česká republika Cvičení
 Přídavná jména Jižní Čechy Přítomný čas 
  Českomoravská vrchovina Otázky do, does

 

Chcete si přečíst a poslechnout krátké příběhy v anličtině? ZDE.

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top