Týdenní plán na 26. 5. do 30. 5. 2014

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Veršované pohádky.
 • Čítanka.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Písanka.

Matematika

 • Vztahy o několik více a méně.
 • Sčítání a odčítání do 20 zpaměti.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 26-27.

Prvouka

 • Měsíce, procvičování.
 • Poznávání hodin.

Pracovní vyučování

 • Vystřihování.

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev.

Hudební výchova

 • Hudební hříčky a hádanky.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 26. 5.  se fotíme ( v případě nepřízně počasí je termín přeložen na čtvrtek). Pěkně děti oblečte.
 2. V pátek 13. 6. pojedeme na výlet – Bouzov – podhradí (program s rytířskými zápasy, hranou pohádkou, střelbou z historických zbraní….), vybírám 300 Kč.
 3. Každý den čtěte a trénujte psací písmena, počítání bez prstů, kontrolujte věci v aktovce i v pouzdře.
 4. Do prvouky dětem koupím papírové hodiny, zůstanou jim do druhé třídy.
 5. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Křížovky Vztahy o několik více Rok a roční období
Kvíz ze čtení Odkryj obrázek Řazení měsíců
Dokonči větu  Trénuj sčítání Poznáváme hodiny
Perníková chaloupka  Trénuj odčítání Orientace v čase
Kvak a Kvákalka  Odčítání na čas   
  Příklady do 20  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Dny v týdnu
Sloveso to be zápor Vyber slovíčko
Minulý čas Hra povolání
Doplň do vět Povolání
Počasí hra  Čas
Počasí hra 2 Hobby

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top