Týdenní plán na 16. 6. do 20. 6. 2014

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Křížovky, přesmyčky.

Psaní

 • Opisy a přepisy básniček a hádanek.

Matematika

 • Soutěžení v počítání.
 • Rébusy.

Prvouka

 • Léto, dokončení v pracovním sešitě.

Pracovní vyučování

 • Rozdávání výrobků.

Výtvarná výchova

 • Výkres do soutěže.

Hudební výchova

 • Táborové písně.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 

 1. Vybírám 260 Kč na pracovní sešity do 2. třídy.
 2. Školní fotku 25 Kč dětem zaplatím z peněz, které mám ve fondu.
 3. Ve čtvrtek 19. 6 . jdeme do přírody (budeme i opékat), informace zašlu EL-KOU.
 4. Zkontrolujte čítanky, v pátek si je vyberu.
 5. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Skládání slov  Odčítání na čas Poznáváme hodiny
Pětka  Příklady do 20 Celé hodiny
Najdi dvojice Trénuj sčítání Léto na zahradě
Přesmyčky  Trénuj odčítání Léto 
Pořadí slov  Odkryj obrázek Kvíz
  Opakování   

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Dny v týdnu
Sloveso to be zápor Vyber slovíčko
Minulý čas Hra povolání
Doplň do vět Povolání
Počasí hra Čas
Počasí hra 2 Hobby

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top