Týdenní plán na 25. 2. do 1. 3. 2013

Český jazyk

 • Přídavná jména měkká a přivlastňovací.
 • Pravopis koncovek přídavných jmen.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 96-102.

Český jazyk – sloh

 • Zdroj informací, výklad, výpisek.

Anglický jazyk

 • Present simple, negative.
 • Otázky s do, does.
 • Učebnice str. 46-46.
 • Slovíčka 4. D
 • Pracovní sešit str. 40-41.

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • Slovní úlohy.
 • Krychle a kvádr.
 • Dokončení druhého dílu učebnice.

Vlastivěda

 • Státy Evropy, pokračování.

Přírodověda

 • Člověk.
 • Povrch těla – kůže.
 • Dýchací soutava.
 • Učebnice str. 58.

Pracovní činnosti

 • Vyšívání, křížkový steh.

Výtvarná výchova

 • Uplatnění výtvarného výrazu linie různými nástroji v různých materiálech.

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby.

Tělesná výchova

 • Vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý beseda o horách (Mont Blanc).
 2. Ve středu ještě šijeme, bavlnky a jehlu s větším ouškem.
 3. Příští týden od 4. 3. do 8. 3. 2013 jsou jarní prázdniny.
 4. Prosím zakupte dětem na rýsování pentilky.
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Přídavná jména měkká Zápis desetinných čísel Slovíčka 4. C
Přídavná jména přivlast. Zaokrouhlování Slovíčka 4. D 
Koncovky – fotbal Porovnávání des. čísel Určování času
Koncovky příd. jmen Sčítání desetinných čísel Věty
Shoda Testy Správná věta -golf
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Otázky do, does
Kostra Státy Evropy Test na slovesa
Svaly Evropské státy Přítomný čas
Kůže Státy puzzle Evropa HUDEBKA
Dýchání Hlavní města spojovačka Noty

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top