Týdenní plán na 18. 2. do 22. 2. 2013

Český jazyk

 • Přídavná jména tvrdá a měkké (vzory).
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Učebnice str. 93-97.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Otázky do, does.
 • Present simple -negative.
 • Učebnice str. 43-44.
 • Pracovní sešit str. 39-40.

Matematika

 • Sčítání a odčítání desetinných čísel.
 • Zaokrouhlování desetinných čísel.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 48-52.

Vlastivěda

 • Státy Evropy, pokračování.

Přírodověda

 • Kostra.
 • Svalová soustava.
 • Učebnice str. 55-57.

Pracovní činnosti

 • Vyšívání, křížkový steh.

Výtvarná výchova

 • Uplatnění výtvarného výrazu linie různými nástroji v různých materiálech.

Hudební výchova

 • Opakování hudebních pojmů.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, sáňkování a bobování.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 19. 2. jdeme poslední dvě hodiny bobobat (mějte věci na převlečení a boby nebo sáňky).
 2. Do PV opět donést bavlnku a jehlu s větším ouškem.
 3. Neustále noste plastové vršky a baterie.
 4. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Přídavná jména Sčítání a odčítání des. čísel  Slovíčka 4. C
Přídavná jména tvrdá Zápis desetinných čísel Určování času
Přídavná jména měkká  Porovnávání des. čísel Přítomný čas
Koncovky – fotbal  Zaokrouhlování  Přítomný čas
Shoda Velká násobilka Věty
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Otázky do, does
Kostra člověka Státy Evropy Test na slovesa 
Kostra  Evropské státy  Have got
Svaly    

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top