Týdenní plán na 25. 11. do 29. 11. 2013

Čtení

 • Fixování slabik (puzzle, domino).
 • Vyvození  písmene N.
 • Slabikář str. 21-26.

Psaní

 • Diktát písmen a slabik.
 • Opisy a přepisy z tabule.
 • Písanka str. 14-17.

Matematika

 • Číselná řada do 6.
 • Nácvik čísel 6 a 0.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 27- 29. 

Prvouka

 • Moje rodina.
 • Příbuzenské vztahy, role členů rodiny.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Práce s barvou, čerti.

Hudební výchova

 • Notová osnova.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňte prosím dětem pouzdra (chybí jim fixy, lepidlo, ostrouhané pastelky).
 2. Denně čtěte a skládejte ze složky (soutěž o krále a královnu ve skládání).
 3. Obalte dětem nový slabikář.
 4. Gumujte malou fólii, každý den počítáme sloupečky s příklady.
 5. Informace a zprávy najdete na EL-CE, přihlašujte se jako rodiče, dětem zatím nepíšu.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Poznáváme slabiky Sčítání a odčítání do 5 Domov video
Slova Rozklad do 5 Moje rodina
Čteme slova Matematika Byl jeden domeček
Obrázkové čtení Počítání do 6  Škoda hrou
Písmeno N  Číselná řada do 6  Paci, paci 
Čtení s porozuměním Počítání s robotem  
     

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Přiřazování jídlo
Sloveso to be Jídlo hra
Dopiš to be Hra jídlo

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top