Týdenní plán na 2. 12. do 6. 12. 2013

Čtení

 • Čtení slov se zavřenou slabikou.
 • Vyvození písmene D, d a K, k.
 • Slabikář str. 35-39.

Psaní

 • Procvičujeme psací písmena a slabiky.
 • Opisy a přepisy.
 • Písanka str. 18-21.

Matematika

 • Číslekná řada do 6.
 • Sčítání a odčítání do 6.
 • Rozklady.
 • Pracovní sešit str. 30-32.

Prvouka

 • Zima, zimní měsíce.

Pracovní vyučování

 • Vánoční řetězy, práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Práce s barvou (čerti).

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňte prosím dětem pouzdra (chybí jim fixy, lepidlo, ostrouhané pastelky).
 2. Gumujte malou fólii, každý den počítáme sloupečky s příklady.
 3. Denně trénujte čtení.
 4. Dbejte na úpravu v písance i v malém matematickém sešitu.
 5. Obalte nový slabikář!
 6. Informace a zprávy najdete na EL-CE, přihlašujte se jako rodiče, dětem zatím nepíšu.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA PRVOUKA
Poznáváme slabiky Číselná řada do 6 Škoda hrou
Slova Počítání do 6 Zaměstnání
Obrázkové čtení Počítání s robotem Zima
Čtení s porozuměním Matematika Zimní sporty
Písmeno D, d Tajenky  
Písmeno K, k    

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Zvířata
Sloveso to be Pexeso zvířata
Dopiš to be Zvířata 2
Zápor to be Zvířata kvíz
Voki Test

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top