Týden od 16. 10. do 20. 10 2023

Český jazyk

 • Mluvnice:  Nauka o slově,. Uč. str. 24-27.
 • Sloh: Popis, dokončení příběhu.
 • Čtení: Hlasité čtení, větný přízvuk, Čítanka str. 26-31. Prezentace knih.
 • Psaní: Opis a přepis, odstraňování nedostatků ve znacích písma. Písanka str. 13-14

Anglický jazyk

 • Basic phrases: Look! What’s this_ Its a …

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 8, násobení 9.  PS 6. díl str. 54-59
 • Procvičování násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7,10, slovní úlohy. PS str. 6 a 7
 • Příklady se závorkou
 • G: Úsečka (měření, rýsování, porovnávání).  Jednotky délky a jejich převody.  PS G str. 6, 7 a 8.

Prvouka

 • Obec, Evropa
 • PS str. 13-16

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce – obec

Výtvarná výchova

 • Jednoduché kartonážní práce – obec

Hudební vchova

 • Rytmizace říkanek – hra na ozvěnu, práce s písní Mléčný bar.
 • Zápis not c 1 – a 1

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Doporučuji pravidelně číst knihu – příprava na prezentaci .
 • 17. 10. další lekce plaveckého výcviku. Prosím o včasný příchod do školy. Odjezd v 7:25!

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA   
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Význam slov Hledj vetřelce Kvíz  Mléčný bar
Slova citově zabarvená Myšky a sýr Město Albrechtice
Kořen slov příbuzných Trénuj násobení 8 Město Albrechtice – stránky obce
Kořen slova Trénuj dělení 8
Slova příbuzná Násobení a dělení 8
Předpona-kořen-přípona Násobilka 8
Stavba slova + a – do 100
Párové souhlásky Převody jednotek – video
Rýsování úsečky dané dléky – video
Back To Top