Plán na 37. týden (od 10. 5. do 14. 5.)

Český jazyk

 • Pokračování ve spodobě na konci slov – ď, ť, h, ch.
 • Opisy a přepisy z knih a tabule, doplňování.
 • Slovní druhy (vyhledávání).
 • Učebnice str. 98-99.

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním a přednesem.
 • Čítanka str. 60-65.

Psaní

 • Opakování psacích písmen.
 • Písanka str. 15-17.

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 100.
 • Násobení a dělení 2, 3, 4.
 • Trénovat pamětně spoje násobilky.
 • Pracovní sešit str. 30-32.
 • Procvičování geometrie.

Prvouka

 • Malý testík na mláďata.
 • Na poli, na louce.
 • Vycházka v případě slušného počasí, sběr květin.
 • Pracovní sešit str. 43, 45. 

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh po dráze vymezené čárami, s došlápnutím na jednotlivé mety.

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte prosím dětem pouzdra a potřeby do geometrie. V případě pěkného počasí budeme v tělesné výchově chodit ven. Je nutné mít sportovní obuv. V žákovských knížkách podepište třídní schůzky. Ve středu 2. června jedeme do divadla do Opavy na pohádku Mach a Šebestová, budu vybírat 60 Kč.

Regína Hajná, třídní učitelka

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top