Plán na 36. týden (od 3. 5. do 7. 5.)

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů.
 • Doplňování y, ý, i, í do textu.
 • Párové souhlásky b, p, d, t.
 • Učebnice str. 96-97.

Čtení

 • Spisovatelé a ilustrátoři.
 • Zpracování referátů o H. CH. Andersenovi.
 • Čítanka str. 55-59.

Psaní

 • Psaní malých a velkých psacích písmen.
 • Písanka str. 12-14.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2 a 3 (pamětně).
 • Násobení číslem 4 (třídění kartiček).
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Ochrana a tvorba životního prostředí (vycházka, sběr květin).
 • Opakování – hospodářská zvířata.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách.

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem na místě, rukou, nohou.

Doplňující informace pro rodiče

Dne 8. května vystupujeme s pohádkou v kině. Sraz v 9.00 u kina. Kostýmy vezmu do auta. V žákovských knížkách budou mít děti zapsány třídní schůzky, které se budou konat 19. května, prosím podepište.

 Regína Hajná, třídní učitelka

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top