Plán na 3. týden (od 13. 9. do 17. 9.)

Český jazyk

 • Procvičování psaní ů, ú.
 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Tvrdé a měkké slabiky.
 • Učebnice str. 9 – 12.

Sloh

 • Práce s osnovou.
 • Vypravování podle obrázků.

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 15-19.
 • Písanka str. 3-5.

Anglický jazyk

 • Pokyny ve třídě (třídění obrázkových kartiček).
 • Opakování pozdravů, píseň What´s your name.
 • Umět se představit.

Matematika

 • Procvičování násobilky 4, 5.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Rozklady dvojcifer. čísel, orientace na číselné ose.
 • Geometrie – opakování bod, přímka.

Prvouka

 • Škola, školní řád, telefonní čísla.
 • Cesta do školy (dopravní značky).
 • Učebnice str. 7, 8.

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem (navlékání jeřabiny, šípky).

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou.

Hudební výchova

 • Opakování písně „Starosti s muzikou“.
 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára.

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla, formování kloubní pohyblivosti, odrazové schopnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na úterý přinést jeřabiny (kdo může), jehlu, nit.
 2. Ve středu 15. 9. plaveme. Odjezd po první hodině. Příjezd po čtvrté hodině. Pátou se ještě učíme. S sebou (plavky, koupací čepici, plavecké brýle, osušku nebo župan, přezůvky, věci podle rozvrhu). 
 3. Připravit věci do geometrie (pravítko, tužku č. 3, kružítko, geometrický sešit z minulého roku).
 4. Od pondělí začínáme s referáty z přečtených knih.
 5. Zkontrolujte si hesla k iskola, při ztrátě nebo nefungování, dejte vědět!
 6. Ve středu 22. 9. v 16.30 hodin se konají společné třídní schůzky u nás ve třídě, podepište v ŽK.

Regína Hajná, třídní učitelka

  

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým

Back To Top