Plán na 2. týden (od 6. 9. do 10. 9. )

Český jazyk

 • Opakování učiva ze druhé třídy.
 • Slovní význam – slabiky, slova, věty.
 • Dělení hlásek, druhy vět.
 • Učebnice str. 6-9.

Sloh

 • Vypravování podle obrázků.

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení.
 • Čítanka str. 6-12.
 • Písanka str.1-3.

Anglický jazyk

 • Seznámení s angličtinou, výslovnost vlastních jmen, různé typy pozdravů.
 • Učebnice str. 4-5.

Matematika

 • Sčítání a odčítaní do 20, porovnávání a rozklad čísel.
 • Násobení a dělení do 50.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 3-6.

Prvouka

 • Pojem domov, bydliště a jeho okolí.
 • Pracovní sešit str. 5-6.
 • Učebnice str. 6-7.

Pracovní činnosti

 • Dodržování bezpečnosti práce – obalování knih a sešitů.
 • Vylepšení prostředí třídy.

Výtvarná výchova

 • Vyjádření vjemů a postojů na základě vlastního prožitku dítěte.

Hudební výchova

 • Správné dýchání a frázování – opakování písní z nižších ročníků.

Tělesná výchova

 • Poučení a seznámení s bezpečností a chováním v TV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od středy  15. 9. jezdíme na bazén. Odjezd po 1 hodině. Příjezd po 4. hodině. Pátou hodinu se ještě učíme. Posílejte po dětech podepsané potvrzení o způsobilosti k plavání a peníze za autobus 350 Kč.
 2. Do tělesné výchovy dejte dětem obuv na ven. Celé září se opravuje střecha tělocvičny.
 3. Obalte všechny učebnice a sešity, pošlete úbory, kufříky, ručníky.

Regína Hajná, třídní učitelka

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

 Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších pravopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým

 

 

Back To Top