Plán na 27. týden od 28. 2. do 4. 3. 2011

Český jazyk

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova.
 • Slovesa, osoba, číslo, čas.
 • Učebnice str. 88-91.
 • Malý pracovní sešit str. 23-24.

Sloh

 • Vyprávění pohádky podle osnovy.

Čtení a psaní

 • Literatura umělecká a věcná.
 • Nová čítanka.
 • Písanka str. 11-12.

Anglický jazyk

 • Procvičování oblečení.
 • Pojmenování části hlavy.
 • Učebnice str. 36-37.

Matematika

 • Násobilka, trénování rychlejších spojů.
 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou i pamětně.
 • Slovní úlohy, zápis, výpočet, odpověď.
 • Každý den budeme chvíli rýsovat kružnice.

Prvouka

 • Opakování planet (dokončení projektu Vesmír), středa malý testík.
 • Živé organismy a houby.
 • Učebnice str. 35-36.
 • Pracovní sešit str. 44-45.

Pracovní činnosti

 • Péče o květiny.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí. (vločky)

Hudební výchova

 • Vyjádření hudby pohybem.

Tělesná výchova

 • Posilování svalů trupu, válení, házení, pokládání plných míčů.

Doplňující informace pro rodiče

 1. !!!!!Pozor, změna třídních schůzek na čtvrtek 3. 3. 2011 od 16.00 hodin v 3. B.!!!!!! Podepište prosím v ŽK.
 2. Zkontrolujte pouzdra, pravítka a kružítko.
 3. Doneste cvičební úbory.
 4. Kontrolu známek provedete na  iskola.
 5. Vyjmenovaných slov se nebojíme! – jak probíhá naše výuka.

 

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ UČIVO

Jazyk český Matematika Angličtina
Časy sloves Dělení Popis osob
Slovní druhy Převody jednotek Oblečení
Vyjmenovaná slova po p Tučňáci – násobení Části hlavy

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top