Plán na 25. týden do 14. 2. do 18. 2. 2011

Český jazyk

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova po p.
 • Slovesa, seznámení osoba, číslo, čas.
 • Učebnice str. 84-89.
 • Malý pracovní sešit str. 21-22.

Sloh

 • Práce se slovy.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 133-139.
 • Příprava na recitační soutěž.
 • Písanka str. 9-10.

Anglický jazyk

 • Co mám na sobě?
 • Popis, sloveso have got.

Matematika

 • Násobilka, upevňování spojů.
 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel.
 • Kruh, kružnice.
 • Každý den kružítkujeme na procvičení ruky.
 • Učebnice str. 97-100.

Prvouka

 • Slunce a planety – projekt ve skupinách.
 • Opakování podmínek života na Zemi.
 • Pracovní sešit str. 41-42.

Pracovní činnosti

 • Zásady slušného stolování.

Výtvarná výchova

 • Kreslení na počítači.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasové rozsahu.

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte prosím dětem pouzdra. Na každý den potřebujeme kružítko.
 2. Noste baterie, drobné spotřebiče, 17. 2. je sběrný den.
 3. Kontrolu známek provedete na  iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

Procvičuj učivo

Jazyk český Matematika Angličtina

Vyjmenovaná slova po m

Tučňáci – násobení Obleč medvěda
Testy na VS Násobení s šaškem Obleč fotbalistu
Vyjmenovaná slova po p Písemné sčítání Popis osob

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top