Plán na 23. týden (od 1. 2. do 5. 2.)

Český jazyk

 • Opakujeme měkké a tvrdé souhlásky.
 • Doplňujeme do slov a odůvodňujeme.
 • Souhlásky obojetné, seznámení.
 • Slabikotvorné r, l a jeho značení v hláskové stavbě.
 • Učebnice str. 69-71.
 • Modrý pracovní sešit str. 19-20.

Čtení

 • Orientace v knize a textu, práce s obsahem knihy.
 • Mimočítanková četba – Honzíkova cesta.
 • Čítanka str. 98-103.

Psaní

 • Přepis malých a velkých písmen, textu.
 • Písanka str. 10-11.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky pamětně.
 • Zápisy slovních úloh.
 • Písemné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu.
 • Pracovní sešit str. 3-5.
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka.  

Prvouka

 • Opakujeme tělo, malý testík. (popiš tělo)
 • Orientace v čase podle hodin.
 • Učebnice str. 34-35.
 • Pracovní sešit str. 27-28.

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíku.

Výtvarná výchova

 • Uplatňování poznatků o reliéfní kompozici.

Hudební výchova

 • Nástup 1. a 5. stupně.
 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem.

Doplňující informace pro rodiče

Do prvouky si děti donesou papírové hodiny. Na pátek do pracovního vyučování přinést 2 knoflíky. Mohou být různé. V úterý, pokud nebude tát, půjdeme po druhé vyučovací hodině bruslit na hřiště v Městě Albrechticích. S sebou brusle, rukavice (oteplené), teplé oblečení. Vše uložte do batohu.

Od pondělí 8. 2. do pátku 12. 2. 2010 mají děti jarní prázdniny.

Regína Hajná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top