Plán na 22. týden (od 25. 1. do 29. 1.)

Český jazyk

 • Souhlásky měkké (di, ti, ni).
 • Opakování souhlásek tvrdých, doplňování do textu.
 • Spojky.
 • Učebnice str. 65-67.
 • Modrý pracovní sešit str. 17-18.

 

Čtení

 • Pokračujeme v referátech z přečtené knihy.
 • Dodržujeme správné čtení předložek.
 • Čítanka str. 91-96.
 • Z čítanky si děti vyberou básničku, kterou se do pondělí 1. 2. naučí recitovat (alespoň 2 sloky).

Psaní

 • Opis malých a velkých písmen.
 • Písanka str. 8-9.

Matematika

 • Procvičujeme sčítání a odčítání do 100 bez přechodu zpaměti a bez prstů.
 • Trénujeme zápisy slovních úloh.
 • Písemné sčítání a odčítání s desítkami.
 • Pracovní sešit str. 1-2.

Prvouka

 • Dokončujeme projekt naše tělo.
 • Povídáme si o potravě výživě.
 • Pracovní sešit str. 26.

Pracovní vyučování

 • Bezpečnost při práci, zarovnání bavlněné tkaniny.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Procvičování not (celých, půlových a čtvrťových).

Tělesná výchova

 • Základní přihrávky. (přehazovaná)

Doplňující informace pro rodiče

 V pátek mají děti pololetní prázdniny. Ve čtvrtek se rozdává poslední hodinu vysvědčení (donést složku). Přes prázdniny se mají děti naučit báseň z čítanky zpaměti, mohou si ji vybrat samy, ale musí mít alespoň 2 sloky. Připravujte brusle, v únoru pojedeme bruslit do Krnova.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

 

Back To Top