5.A – Týdenní plán od 22. února do 26. února 2010

Český jazyk

 • Druhy zájmen, skloňování zájmen (já,ty) str. 109-112.
 • Procvičování přídavných a podstatných jmen.

Český jazyk – sloh

 • Dopis kamarádovi.

Anglický jazyk

 • 4. lekce C – přítomný čas prostý.
 • Projekt – A letter to my penfriend.

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování.
 • Písemné dělení a násobení.
 • Geometrie: vlastnosti trojúhelníku, krychle, kvádr.

Vlastivěda

 • Státy jižní a jihovýchodní Evropy.

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová str.71-72.

Pracovní činnosti

 • Vyšívaný obrázek.

Výtvarná výchova

 • Figura – skupinová práce.

Hudební výchova

 • Nácvik lidové písně.
 • Taktování.
 • Referát: A. Ondrusz.

Tělesná výchova

 • Kopaná – vedení míče a střelba vnitřním nártem.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 24. 2. 2010 se konají od 15:30 hod. do 17:30 hod. třídní schůzky.
 • Někteří žáci stále nemají vpořádku pomůcky do geometrie.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top