5. A – Týdenní plán od 15. března do 19. března 2010

Český jazyk

 • Zájmena – shrnutí str. 115, 116.
 • Číslovky – 118, 119.

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitků.

Anglický jazyk

 • My free time – projekt.

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • Zlomky.

Vlastivěda

 • Praha – hlavní město.

Přírodověda

 • Dýchací a vylučovací soustava str. 72, 75.

Pracovní činnosti

 • Řemesla.

Výtvarná výchova

 • Návrh na linoryt.

Hudební výchova

 • B. Smetana.
 • Strč prst skrz krk.

Tělesná výchova

 • Průprava na házenou.
 • Cvičení s hudbou.

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top