Plán od 9.11. do 13. listopadu

Český jazyk

 • procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po b, l, m, p, s, v, z
 • utvrzování učiva o slovních druzích
 • koncem týdne si napíšeme diktát – vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • popis věci – str. 41

Čtení a literární výchova

 • dramatizace pohádky Čert a panímáma

Anglický jazyk

<popis činností>

Matematika

 • sčítání a odčítání do 10 000 – ústně a písemně, str. 36
 • slovní úlohy
 • zaokrouhlování čísel
 • geometrie – rýsování kolmic a rovnoběžek

Vlastivěda

 • státní svátky – testík na doplnění
 • orientace na mapě, pohoří a nejvyšší hory ČR, zakreslování do vlastních map

Přírodověda

 • les – jehličnatý, listnatý a smíšený
 • stromy – buk, dub, bříza, javor

Praktické činnosti

<popis činností>

Výtvarná výchova

<text poznámek>

Hudební výchova

<text poznámek>

Tělená výchova

<text poznámek>

Poznámky

 • plavecký výcvik 11. listopadu, odjezd od školy v 7.20
 • prosím o kontrolu učebních pomůcek do geometrie – nutno přinést dvě pravítka (trojúhelník a dlouhé) a dobře ostrouhanou tužku

      www.zlobidlo.cz

 • Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem. 

Eva Rusinská, třídní 4. A

Back To Top