Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2021

Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí Procvičování určování slovních druhů Procvičování vyjmenovaných slov Uč. str. 126-129, 132-133 PS str. 38-40 a  pracovní listy Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 22 Čt: Čtení s porozuměním Anglický jazyk At the…

Číst více

Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk Věta jednoduchá a základní skladební dvojice Částice a citoslovce Procvičování probraných slovních druhů Procvičování vyjmenovaných slov Uč. str. 123 -124, 132-133 PS str. 12 38, 39 a  pracovní listy Sl: Popis pohádkové bytosti Ps: Procvičování písmen, správný sklon…

Číst více

Týdenní plán od 24. 5. do 28. 5. 2021

Český jazyk Předložky, spojky Procvičování probraných slovních druhů Procvičování vyjmenovaných slov Uč. str. 121 a 122 , PS str. 10, 11 a  pracovní listy Sl: Popis pohádkové bytosti Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 22 Čt:…

Číst více

Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk Příslovce Procvičování probraných slovních druhů Procvičování vyjmenovaných slov Uč. str. 120 , PS str. 30-31, PS str. 10, pracovní listy Sl: Popis a charakteristika osoby Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 22 Čt: Čtení…

Číst více

Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Český jazyk Číslovky Procvičování probraných slovních druhů Procvičování vyjmenovaných slov Uč. str. 116-119 , PS str. 30-31, PS str. 7, 8, pracovní listy Sl: Popis hračky, uč .str. 119 Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 21…

Číst více

Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4. 2021

Český jazyk Procvičování VS po B, L, M, P, S, V, Z Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen Uč. str. 112-115 , PS str. 30-31, pracovní listy Sl: Pořadí vět v příběhu Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2. …

Číst více

Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Český jazyk Vyjmenovaná slova po Z Opakování VS po B, L, M, P, S, V Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen Uč. str. 112-115, PS str. 29-31 Sl: Pořadí vět v příběhu Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka…

Číst více

Týdenní plán od 12. 4 do 16. 4. 2021

Český jazyk VS po V Opakování VS po B, L, M, P, S Procvičování slov podřazených a nadřazených, souřadných, protikladných, lichotných Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen Uč. str. 107-112 Sl: Osnova, popis pampelišky Ps: Procvičování písmen, správný sklon a…

Číst více

Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk VS po V Opakování VS po B, L, M, P, S Procvičování slov podřazených a nadřazených Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen Sl – Osnova, uč. str. 112 Uč. str. 106, 111 Ps: Procvičování písmen, správný…

Číst více

Týdenní plán od 29. 3. do 2. 4. 2021

Český jazyk VS po V Opakování VS po B, L, M, P, S Slova protikladná Procvičování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen Sl – Velikonoce Uč. str. 98, 102-104, 106 Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 15…

Číst více

Týdenní plán od 22. 3. do 26. 3. 2021

Český jazyk Opakování VS po B, L, M, P, S VS po V –  jejich význam Slova protikladná Procvičování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen Sl – Vypravování podle osnovy Uč. str. 95-101, PS 2. díl str. 22, 23 Ps: Procvičování písmen,…

Číst více
Back To Top