Školní jídelna

Plánovaná kapacita školní kuchyně je 500 jídel denně. Ke stolování je k dispozici 98 míst. V současnosti je vydáváno denně kolem 270 obědů.

Pět panoramatických fotografií (360° horizontálně a 180° vertikálně)...

Nabízíme výběr ze dvou jídel, který je obohacen zeleninovými saláty, kompoty, mléčnými deserty, ovocem, moučníky i nápoji. Zajišťujeme pitný režim pro všechny žáky školy. Výběr lze provádět z odkazu "stravovací systém" nebo prostřednictvím terminálu umístěného přímo v jídelně. 


V kanceláři paní vedoucí školní jídelny...

Vedoucí školní jídelny rovněž vede agendu a dle státních programů "Ovoce do škol" a "Školní mléko".

Informace k odběru obědů 

Vážení rodiče,

platby hrazené inkasem budou strženy mezi 18.-25. srpnem 2017. Kdo chce ukončit odběr stravy ze školní jídelny, musí uvedenou skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny do 15. srpna 2017.

K úhradě platby za obědy na měsíc září lze provést úhradou přes banku na účet školy (složenky nebudou na uvedené období vydávány): 154 792 450/0300, výši stravného naleznete pod odkazem "ceník stravy". Uveďte variabilní symbol dítěte, který se nemění a je uvedený na každé složence, kterou jste stravné dítěti hradili v minulosti. Celkovou částku zjistíte vynásobením ceny obědu a počtu dní odběru stravy v září.

Pokud bude platba uhrazena po uvedeném termínu, je nutné k výdeji stravy přinést doklad o zaplacení. Platbu v hotovosti můžete provést poslední týden v srpnu dle následujícího rozpisu. Zákonným zástupcům provádějícím platby inkasem budou částky z účtů staženy v době od 18. do 25. srpna 2017.

dendatumčas
pondělí28. srpna6.15 - 12.30
úterý29. srpna6.15 - 12.30
středa30. srpna6.15 - 16.00
čtvrtek31. srpnazavřeno
pátek1. září6.15 - 12.30

Provoz školní jídelny začíná v pondělí 4. září 2017. Strávníci, kteří mají uhrazené stravné na září nebo mají zůstatek ze školního roku 2016/2017, jsou přihlášení k odběru stravy a nemusí se objednávat osobně. Z technických důvodů se v září vaří jedno jídlo.

U nových strávníků je důležitý osobní kontakt (vyplnění přihlášky ke stravování a zakoupení čipu v hotovosti).

 Bližší informace na tel. č. 554 652 214 nebo na tel. č. 777 719 365

Darja Stýskalová, vedoucí školní jídelny

Dobrou chuť...

Pracovnice ŠJ s vedoucí organizují nákup a výdej dotovaného mléka pro vybrané skupiny dětí - "Akce školní mléko".

 

Panoramatické foto a foto Karel Knapp