EL-KA se osvědčila

Potvrdilo se, že systém elektronické žákovské knížky není náročný na obsluhu a lehce jej zvládnou i méně zdatní uživatelé internetu. Všichni noví žáci se s její obsluhou seznámí v době výuky. Rodiče těchto dětí se proto mohou při prvních krocích s jejím využíváním poradit se svými ratolestmi.

Od 1. září 2012 se stala hlavním prostředkem rychlé výměny informací o dění ve škole mezi žáky, rodiči i učiteli elektronická žákovská knížka (přitom samozřejmě zůstal zachován systém třídních schůzek, konzultací i individuálně dohodnutých osobních jednání), která je 24 hodin denně dostupná na www.zsma.cz pod odkazem EL-KA.

Ukázka č. 1 – proč je EL-KA dobrým pomocníkem všech …

Přístup každého žáka, rodiče a učitele je chráněn individuálním heslem, poskytovatel služby garantuje ochranu osobních údajů a 99,9 % stabilitu systému. Pro uživatele, kteří EL-KU využívali v minulém školním roce, se nemění vůbec nic. Přihlašují se obvyklým způsobem. Po zadání uživatelského jména a hesla.

Noví uživatelé (noví žáci a jejich rodiče, rodiče dětí z první třídy) použijí pro první přihlášení uživatelské jméno a heslo, které obdrží prostřednictvím letáku. Heslo doporučujeme po prvním přihlášení změnit tak, aby nebylo pro nikoho možné nahlížet do cizích účtů.

Ukázka č. 2 – přihlašovací okno …

Zkušenosti z předchozích školních roků potvrdily, že víc jak 95% rodičů má přístup k internetu z domova, proto nebude klasifikace on-line pro drtivou většinu zákonných zástupců problémem. Vezmeme-li v úvahu dostupnost internetu také z veřejných zdrojů (např. obecní knihovny), v mnoha případech i ze zaměstnání, pak se procento rodičů s přístupem k internetu ještě zvýší.

Ukázka č. 3 – statistika přístupů …

Věříme, že o využívání papírové žákovské knížky pro školní rok 2013-2014 požádá třídní učitele do 9. září 2013 prostřednictvím svých dětí jen velmi málo rodičů.

Internet je fenoménem dnešní doby. Jeho prostřednictvím můžeme sledovat televizi, číst noviny, komunikovat po síti. Vaše děti (naši žáci) to vědí a všichni umí s internetem dobře pracovat. Využívají jej k objednávání jídel ve ŠJ, k výuce psaní na klávesnici PC, ke vzájemné komunikaci, k vyhledávání informací pro přípravu na vyučování i k zábavě.

Děti i jejich rodiče připojení k internetu z domova jsou v nesporné výhodě proti těm, kteří takovou možnost zatím nemají. Pokrok se zastavit nedá, proto zavádíme elektronickou žákovskou knížku on-line jako prostředek rychlé výměny informací mezi rodinou a školou.

Ukázka č. 4 – zadané domácí úkoly …

Každodenní pravidelné využívání ELKY je pro všechny pedagogické pracovníky povinné. Totéž se týká i všech žáků s výjimkou nejmenších dětí z 1. a 2. tříd, u kterých je využívání elektronické žákovské otázkou vlastního zájmu a dohody rodičů s třídními učitelkami. Uvítáme i pravidelné návštěvy ELKY ze strany zákonných zástupců.

Případné nejasnosti s obsluhou ELKY vám na třídních schůzkách vysvětlí třídní učitelé.

Ukázka č. 5 – informace o akcích pořádaných školou …

Co ELKA umí? S čím můžeme počítat

Klasifikace:

 • nabízí barevně odlišené známky s uvedením předmětu a obsahu klasifikace
 • umožňuje uvádění komentářů ze strany učitelů ke klasifikaci
 • zprostředkovává rodičům známky podle jednotlivých předmětů a zvolených období
 • zpřístupňuje návrhy známek za čtvrtletí

Ukázka č. 6 – plnění domácích úkolů …

Domácí úkoly:

 • sděluje obsah zadání domácích úkolů včetně termínů k jejich splnění
 • vizuálně signalizuje blížící se termín pro splnění úkolu
 • nabízí přehled o splnění úkolů ze strany žáků
 • eviduje splněné a nesplněné úkoly

Ukázka č. 7 – omlouvání z výuky…

Omluvenky:

 • umožňuje pouze zákonným zástupcům z jejich chráněného účtu omlouvat absence dětí ve výuce (nelze proto využívat k uvedené činnosti přístupy z účtu dětí)
 • zprostředkovává potvrzení přijetí omluvy žáka ze strany učitele

Vzkazy:

 • zprostředkovává sdělení informací a vzkazů vyučujícími skupinám či jednotlivcům z řad žáků, rodičů, učitelů
 • nabízí možnost obousměrné komunikace mezi zákonnými zástupci a učiteli

Evidence žáků:

 • nabízí učitelům kontaktní údaje žáka a jeho rodičů
 • nabízí možnost změny hesla uživatele
 • tři typy účtů – žák, rodič, učitel
 • možnost vložení profilové fotografie

Statistiky:

 • třídním učitelům vytvoří statistiku o návštěvnosti ELKY ze strany uživatelů
 • eviduje četnost přístupů ze strany učitelů

Plánování – diář:

 • zveřejní v předstihu informace o jakýchkoliv školních akcích

Počínaje 3. září 2012 rozšíření nabízených služeb o:

 • komunikace s vychovatelkami školní družiny
 • komunikace s vedoucí školní jídelny

Důležitá je pravidelná návštěvnost elektronické žákovské knížky všemi uživateli. Směrnice ředitele školy k práci s „ELKOU“ je k dispozici ZDE.

Systém EL-KY autoři stále vylepšují. Na kompletní informativní dokument o jejím obsahu zveřejněný na www.zsbrok.cz se můžete podívat ZDE. Z téhož dokumentu jsou i zveřejněné obrázky – ukázky č. 1-7.

Back To Top