Týdenníplán od. 30. 4 do 4. 5.

Čtení

 • Slabikář str. 105 -106
 • Orientace v textu

Psaní

 • Písanka str. 16 – 17
 • Diktát

Matematika

 • PS str. 14 – 15
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Měsíce v roce

Pracovní vyučování

 • Výroba kalendáře

Výtvarná výchova

 • Malování do kalendáře

Hudební výchova

 • Nevyučuje ser

Tělesná výchova

 • Oranžový pětiboj – skok do dálky

Doplňující informace pro rodiče

Kupte dětem lepidla, stále chybí, některé děti nemají a mnohá jsou vyschlá.
V pondělí máme slet čarodějnic, děti si vezmou jen svačinu a pití.

Back To Top