Týdenní plánod 1. do 5. dubna 2013

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Vyvození Ř, ř
 • Slabikář str. 87-89

Psaní

 • Dodržování hygienických návyků při psaní
 • Bezchybný přepis a opis
 • Písanka str. 4-6

Matematika

 • Číselná řada 11-20
 • Orientace na číselné ose
 • Porovnávání čísel
 • Procvičování sčítání a odčítání do 10

Prvouka

 • Svátky jara – opakování
 • PS str. 51

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Prázdniny

Hudební výchova

 • Nácvik písně Za tou naší stodoličkou

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o pravidelnou kontrolu vybavenosti pouzdra.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top