Týdenní plán práce od 4. 4. do 8. 4. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Učebnice str. 106, 107

Sloh

 • Práce se slovy

Čtení a psaní

 • Čtenářský sešit
 • Indiáni z Větrova
 • Čítanka str. 52 až 57
 • Písanka – další strana

Anglický jazyk

 • Dny v týdnu

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Přenášení a porovnávání úseček
 • Učebnice str. 115, 116, 117

Prvouka

 • Testík – polní plodiny
 • Části kvetoucích rostlin
 • Učebnice str. 51, 52
 • PS str. 48

Pracovní činnosti

 • Zvířata z papíru

Výtvarná výchova

 • Jarní mandely

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, rychlosti a síly na lavičkách, žebřinách, bednách a žíněnkách

Doplňující informace pro rodiče

Do pracovní výchovy budou děti potřebovat vlnu.

11. 4. 2011 divadlo v Opavě. První hodinu se učíme. Návrat kolem 12. hodiny. Vstupné 60 korun, ještě nemají děti uhrazeno.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top