Týdenní plán práce od 21. 1. do 25. 1. 2013

 • 1. A
 • 616× přečteno

Čtení

 • Vyvození hlásky Š, š, slabiky a slova se Š, š
 • Slabikář str. 53 – 56

Psaní

 • Opis, přepis
 • Procvičování probraných písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 7
 • Početní diktát
 • Porovnávání čísel, slovní úlohy
 • Číslice a číslo 8

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Péče o lidské tělo, vhodné hygienické potřeby

Pracovní vyučování

 • Práce s barevným papírem, jednoduchá záložka

Výtvarná výchova

 • Malba temperovými barvami – zimní čepice

Hudební výchova

 • Pohyb dle hudby – vpřed, vzad, otočka
 • Nácvik písně Hlava, ramena, kolena, palce….

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
 • Míčová hra Na jelena

Doplňující informace pro rodiče

23. 1. 2013 uzavření pololetní klasifikace. Ve čtvrtek 24. 1. 2013 Den otevřených dveří.

 

Eva Rusinská, zástup tř. uč. J. Hlaváčkové

 

 

Back To Top