Týdenní plán práce od 18. 3. do 22. 3.

 • 1. A
 • 872× přečteno

Čtení

 • Pětiminutovky, čtení slov – tabule, kartičky, slabikář str. 61
 • Čtení s porozuměním – odpovídání na otázky, dokončování vět
 • Čtení z vlastních knih
 • Návštěva školní knihovny

Psaní

 • Dodržování hygienických návyků při psaní
 • Přepis slabik, slov a krátkých vět
 • Písanka str. 28 – 30

Matematika

 • Sčítání a odčítání bez přechodu desítky
 • Řešení slovních úloh
 • Soutěživé počítání

Prvouka

 • Roční období – JARO

Pracovní vyučování

 • Velikonoční zvyky – zdobení vajíček

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí – kresba

Hudební výchova

 • Hudební hádanky a hry
 • Píseň ,,Sluníčko se směje…“

Tělesná výchova

 • Tance založené na taneční chůzi – taneček ,,Tulipán červený“
 • Cvičení rovnováhy – lavičky
 • Pohybové hry – dodržování pravidel

Doplňující informace pro rodiče

 

         Eva Rusinská, zástup tř. učitelky J. Hlaváčkové

 

  

 

Back To Top