Týdenní plán od1. 5. do 5. 5. 2023

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Procvičování: VS, slovní druhy, koncovky podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla

Matematika

 • Procvičování učiva – zlomky, přímá úměrnost; písemné i pamětné násobení, dělení, sčítání a odčítání
 • G: síť krychle, rýsování čtverce, obdélníku i trojúhelníku a výpočet jejich obvodu

Vlastivěda

 • Husitství

Přírodověda

 • Ekosystém rybník

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Přesazování květin
 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Pochod a ukolébavka
 • C dur, délka not

Tělesná výchova

 • Technika startu, nízký start, sprint
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. května – státní svátek
 • Na úterý 2. 5. si žáci do Tv donesou cvičební úbor, který dostali domů na vyprání.
 • 15. května jedeme do Krnova na dopravní hřiště. Podrobnosti zašlu na EDU. Vybíráme 40,- Kč na autobus.
 • Prosím, dohlédněte, ať děti mají vždy na pátek do matematiky všechny a hlavně fungující pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Základní skladební dvojice, podmět a přísudek, podmět, přísudek, slovní druhy, shoda,

Zlomky, pamětné + a –, písemné násobení,

Husité, husitské zbraně, Jan Hus, husitství, opakování, křižovatky,

Ekosystém rybník, Rybníky a jejich funkce, kvíz,

Mapové značky, dopravní značky, kvíz, křižovatky,

 

 

 

 

Back To Top