Týdenní plán od 9. 3. do 13. 3. 2015

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Slabikář str.89-93.
 • Začínáme se čtením neznámého textu.

Psaní

 • Procvičování psacích písmen. Dokončení Písanky 3.
 • Opis, přepis, diktát. Vyvození – H.

Matematika

 • Pracovní sešit III. str. 1-3. Číselná osa.
 • Číselná řada od 11 do 20.
 • Geometrické tvary.

Prvouka

 • Roční období.

Pracovní vyučování

 • Zásady ošetřování pokojových květin.

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí.

Hudební výchova

 • Hra na Orfovy nástroje.
 • Správné dýchání a výslovnost.

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky. Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Neustále trénujte pamětné spoje na +, – do 10.
 2. Každý den chvilku čtěte
 3. Sledujte informace na El-ce.
Irena Santariusová, třídní učitelka

 

Procvičujte učivo:

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno Ž ve větách Číselné řetězce do 10 Jarní měsíce
Učíme se – ř, Ř Luštíme sudoku Počasí na jaře
Slovní fotbál Skládej čísla Přítel – kniha
Čtení s porozuměním Přiřaď název čísla Doplňovačka
Back To Top