Týdenní plán od 9. 2. do 13. 2. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M – procvičování
 • Vyjmenovaná slova po P
 • Sloh: vymýšlení pohádky
 • Psaní: přepisy s doplňováním hlásek
 • Čtení: práce s veršem, divadlo – dějství, herec, kulisy

Anglický jazyk

 • Oblečení

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Jednotky hmotnosti a objemu
 • Pamětné sčítání
 • G: Kruh, kružnice

Prvouka

 • Voda, vzduch, půda – procvičování
 • Teplo a světlo
 • Uč. str. 31, PS str. 36-39

Pracovní činnosti

 • Výběr, nákup a skladování potravin

Výtvarná výchova

 • Kresba tuší

Hudební výchova

 • Nácvik písně Až já pojedu přes ten les
 • Hudba vážná

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • V geometrii začínáme pracovat s kružítkem – denně v pouzdře.
 • Ve středu pojedeme na první lekci bruslení. Děti musí mít přilbu! Brusle pomozte dětem připravit do vhodného batohu, prosím o vhodné oblečení. Odjezd v 8.23 linkovým autobusem od školy, návrat v 11 hodin. Doprovodí nás paní uč. Rusinská. Pokud máte čas a chuť, můžete se přijet na děti podívat a povzbudit je. Prosím o platbu 300 Kč.
 • V únoru proběhne školní kolo recitační soutěže – přesné informace napíši v průběhu týdne na ELKU.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Vyjm. slova po M Číslovky 11-20  Měříme hmotnost Voda
S detektivy na stopě Číslovky   Sčítání Koloběh vody
Diktáty Členy a, an  Odčítání Vzduch
Vyjm. slova po P   Pastelky Půda
Vyjm. slova a slova příbuzná   Zatoulaná zvířátka  
Vyjm. slova po P 2   Počítáme s beruškou  
    Medvídek Pú  

 

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top