Týdenní plán od 9. 2. do 13. 2. 2015

Český jazyk

 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, výčet souhlásek obojetných, slabikotvorné r, l.

Čtení

 • Orientace v textu, knize, obsah příběhu.

Psaní

 • Opis přepis, diktát slov a vět, autodiktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10, vyvození s přechodem desítky, rýsování úseček.

Prvouka

 • Opakování Naše tělo, Zdraví, Úraz x nemoc, Hygiena – TEST.

Pracovní vyučování

 • Výroba plošné loutky.

Výtvarná výchova

 • Nejoblíbenější jídlo.

Hudební výchova

 • Ukolébavka, hra na zobcovou flétnu.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, základní přihrávky.

Doplňující informace pro rodiče

 • Lyžařský kurz proběhne v týdnu od 23. 2. do 27. 2. 2015.
 • Mám v plánu jet s dětmi na kurz dramatiky – akce bude dobrovolná, proběhne v odpoledních hodinách – upřesním.
 • V únoru proběhne školní kolo recitační soutěže – přesné informace napíši v průběhu týdne na ELKU.
Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Tvrdé a měkké souhlásky Sčítání a odčítání do 100 Stavba těla
Back To Top