Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Hláska a písmeno O
 • Obrázkové čtení vět
 • Skládání ze složek
 • Živá abeceda str. 30-33, Zdokonalujeme čtení str. 13-16

Psaní

 • Příprava ke psaní: vratný tah, horní klička
 • Hygiena psaní

Matematika

 • tvoření otázek a odpovědí
 • Porovnávání čísel
 • Sčítání v oboru čísel do 4
 • Nácvik psaní číslic 2, 3
 • Vyvození odčítání
 • PS str. 28-31

Prvouka

 • Podzim – ovoce a zelenina
 • PS str. 13

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – kaštany

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Hra na tělo, houslový klíč, hra na triangl – pomlka
 • Opakování písní
 • Nácvik: Vlaštovičko, leť

Tělesná výchova

 • Držení a hod míče jednoruč
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu držení pastelky (tužky) i doma při psaní úkolů, u některých stále přetrvává  nesprávný úchop, který je znát na úpravě.  Správné držení –  viz obrázek v Uvolňovacích cvicích na přebalu.
 2. V rámci vyučování pojedeme 25. 10. 2023 do Krnova na loutkové představení Čert a Káča. Budu vybírat 40 Kč na vstupné a peníze na autobus. Bližší informace zašlu na EDUpage.
 3. Kontrolujte pravidelně dětem pouzdro.

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

Český jazyk Matematika Prvouka
Hláska a písmeno S Sčítání do 4 Podzim
Písmeno O Obrázkové počítání Ovoce a zelenina
Slož slovo Nauč se počítat! Počasí na podzim
Učíme se O Číslice 0-10 Třídění – ovoce, zelenina
Písmena, slabiky slova – honička v bludišti Názorné odčítání Ovoce nebo zelenina? 
Pexeso  Pexeso +, – do 4
Back To Top