Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1.

 • 5. A
 • 364× přečteno

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podstatných jmen
 • Pravopis – shoda podmětu s přísudkem
 • Dramatizace pohádky

Český jazyk – sloh

 • Telefonování, role mluvčího

Anglický jazyk

 • My school, my class /téma školy/

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Slovní úlohy
 • Jednotky obsahu

Informatika

 • Práce s textovým editorem
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC – psaní ZAV

Vlastivěda

 • Evropa – poloha a podnebí
 • Mapa světa – světadíly a oceány

Přírodověda

 • Zoologické a botanické zahrady
 • Rozmanitost přírody v Evropě

Pracovní činnosti

 • Dokončení šití
 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla – pohyb

Hudební výchova

 • 4/4 takt
 • Lidové tance
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Bruslení – Zimní stadion Krnov

Doplňující informace pro rodiče

Návratka s podpisem rodičů – bruslení.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top